Werkwijze

Hoe werken wij?
Wij zijn misschien wat anders dan onze geachte concullega’s. Daarom staan we wat langer stil bij onze werkwijze.
Wij hebben zelf in uw branche gewerkt en daarom kunnen we ons klantspecifiek inleven en ondernemend meedenken. Wij hebben zeer langjarige ervaring, in de financiële sector en bij de toezichthouders en weten dat uw efficiëntie ook de onze dient te zijn. Onze passie is daarbij ongeblust gebleven.

Klantspecifiek
Een wet is een wet horen we soms zeggen. En gevolg geven aan de wet is dan universeel toepasbaar. Wij bij FMConduct vinden van niet. Altijd, maar dan ook altijd dienen wetten en regels zodanig toegepast te worden dat ze ook echt op uw onderneming passen. Dat geldt voor een startende onderneming, maar ook voor de onderneming die al sinds jaren werkzaam is.

Inlevend
Vanuit onze diverse achtergronden brengen wij een brede ervaring in de financiële sector mee. Omdat we ook ruime ervaring als (beleggings-) analist en corporate finance hebben, kunnen wij snel verbanden leggen. Vanuit dat oogpunt proberen wij ons in te leven in uw onderneming. Dat is ons vertrekpunt om u bij te staan.

Ervaring en continue passie
De mensen van FMConduct hebben een brede en langjarige ervaring. Er is geen consultant die minder 10 jaar werkervaring heeft en gemiddeld komen we aardig dicht tegen de 20 jaar ervaring. Ervaring zegt echter niet alles. Wat wij ook gemeen hebben is een passie voor het vak. Of het nu toepasbaar toezicht is, essentiële financiële dienstverlening, transparante beleggingsproposities of multilaterale innovatie, wij raken bij iedere klant steeds opnieuw gemotiveerd om mee te denken.

Meedenken
Sommige klanten moeten aan ons wennen. Omdat we graag meedenken met het ondernemingsmodel. Omdat we niet kunnen nalaten om onze brede ervaring te vertalen in ideeën, maar als u daar geen prijs op stelt: prima, dan voeren we onze taak in stilte uit.

Ondernemend
Onze taak is om u te laten ondernemen. Dat kan door u optimaal te begeleiden bij een vergunningaanvraag, maar ook door u te helpen het bedrijf, het proces of de informatiestroom zo in te richten of te stroomlijnen dat u doelgericht kúnt ondernemen.

Efficiënt
Niet om het één of ander, maar door onze langjarige ervaring met een zo divers palet aan ondernemingen hebben wij al veel gezien en meegemaakt. Wij hebben geleerd snel tot de kern te komen, doelgericht te handelen en te schrijven en we durven u niet te factureren voor onze eigen leercurve. Wij weten dat u efficiënt wenst te werken. U kunt van ons verlangen dat wij u daarbij ondersteunen en daarbij zelf ook efficiënt opereren.


Kantooradres

Financial Markets Conduct B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN  Amsterdam

T: +31 (0)20 4044 633
M: +31 (0)655 106 432
E: info@fmconduct.com