Ons team

Gert Jochems Erwin Wellen Werner Wolfs

Richard HoltkampGert Jochems

Hobby werd beroep en ik begon in 1987 als financieel analist en vermogensbeheerder. Mijn werkterrein breidde snel uit met fusie- en acquisitiebemiddeling. Na een aantal jaren ervaring bij diverse banken en effectenmakelaars werd ik hoofd research en lid van het management team bij een Nederlandse top 5 bank. In deze positie werd ik eveneens hoofd van een pan-Europese organisatie waarin 10 banken samenwerken op het gebied van macro-economisch onderzoek en aandelenresearch. Vanuit deze functies was ik frequent betrokken bij zowel de analyse van (beurs-) genoteerde ondernemingen alswel bij de analyse van ondernemingen welke op andere wijze van belang voor mijn werkgevers (konden) zijn.

Deze brede ervaring op financiële markten, die zowel financiële analyse en rapportage van uitgevende ondernemingen, bancaire relaties als handelstechnieken bevat, was aanleiding voor de Autoriteit Financiële Markten mij te vragen over te stappen. Bij de AFM transfereerde ik het markttoezicht van de Effectenbeurs naar de toezichthouder. Verder werkte ik aan de implementatie van de Marktmisbruik richtlijn, waarbij zowel het Ministerie van Financiën werd geadviseerd als het toezichtsteam werd opgericht. Ik werd ook betrokken bij de opzet van het toezicht op accountants.

Als toezichthouder nam ik besluiten de effectenhandel stil te leggen. Verder was ik betrokken bij diverse andere projecten, zoals het vergunningstraject van een energie-derivaten handelsplatform en diverse bestuursprojecten inzake de regulering van aanbieder van financiële producten. Daarbij heb ik zowel ervaring op het gebied van kennisoverdracht, opsteller van wet- en regelgeving als handhaver van de wetten en regels.

Dit werd de basis voor Financial Markets Conduct. De klanten bestaan uit (zeer) grote beleggers, hedge funds, investment firms, financiële dienstverleners, uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen, effectenmakelaars, juristen, financiële communicatie adviseurs, energiemaatschappijen en handelsplatformen.


Erwin Wellen

Al in mijn eerste baan, nog in mijn studietijd (UvA, Bedrijfseconomie), hield ik mij bezig met de zorgende kant van financiële instellingen. Ik was verantwoordelijk voor een ordentelijke afhandeling van klachten en schadeclaims bij de Postbank. Dit heeft mij in mijn latere leven niet losgelaten en ik heb nagenoeg mijn hele loopbaan bij diverse financiële toezichthouders gewerkt. De AFM, natuurlijk, maar ook De Nederlandsche Bank en de Centrale Bank voor de Nederlandse Antillen. Dit heeft mij een uniek lange en brede ervaring opgeleverd, waarbij ik als één van de zeer weinigen echt inzie met welke blik een toezichthouder kijkt.

Ik heb daarbij vooral een praktische en pragmatische instelling ontwikkeld. Immers, ook een toezichthouder beoordeelt graag op een efficiënte wijze.
Het werd tijd, dat ik deze kennis en ervaring inzet ten behoeve van instellingen welke onder financieel toezicht staan. Dat doe ik graag zo breed mogelijk en daarom ben ik gevraagd om als consultant toe te treden bij Financial Markets Conduct. Mijn klanten bestaan uit diverse beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners, uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen, effectenmakelaars, juristen, en handelsplatformen.


Werner Wolfs

Mijn passie voor het financieel recht zat er al vroeg in en mijn scriptie ging dan ook over de aansprakelijkheid van banken.
Na mijn studie werd ik in 2003 advocaat bij een groot Nederlands advocatenkantoor, waar ik me bijna volledig heb gericht op de (voorgangers van de) Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Volgens mij gaat het bij het invullen van de wet- en regelgeving niet alleen om de wettekst, maar ook om de context waarmee de wet tot stand is gekomen. Mede daarom verdiep ik me altijd in de toelichtingen bij de tot stand koming van wetten en in relevante rechtspraak. Naast het financieel recht heb ik mij gespecialiseerd in ondernemingsrecht en contractrecht.
Vanaf mei 2011 ben ik als partner verbonden aan Vorstman Advocaten, waarmee ik een grotere vrijheid heb gecreëerd om mijn kennis en ervaring op het gebied van het financieel recht nog verder uit te breiden.

Vanaf eind 2011 werk ik intensief samen met Financial Markets Conduct, waardoor onze juridische, praktische en pragmatische aanpak een extra “boost” krijgt.


Richard Holtkamp

Direct na mijn opleiding begon ik in 1979 een eenmanszaak in bedrijfsdiensten. Dit groeide al snel uit tot een middelgroot bedrijf met een personeelsbestand van zo’n 25 full-timers en 15 onderaannemers die de diensten inmiddels landelijk verrichtten.
De computerontwikkelingen in de jaren 90 vond ik enorm interessant. De onderneming plukte hier de vruchten van via diverse zelfontwikkelde software, waaronder databases met klanten- en objectenadministraties alsook loon- en boekhoudapplicaties.

Na als IT-er bij een aanbieder van beleggingsobjecten een uiteindelijk 9 jaar durend ‘uitstapje’ te hebben gemaakt - waarbij ik veel facetten van de Financiële Markt heb leren kennen - besloot ik om de ondernemersdraad uiteindelijk toch weer op te pikken vanwege de uitgelezen mogelijkheid om de opgedane Investeringsproducten-kennis te combineren met de al aanwezige IT-kennis.
Dit resulteerde in de huidige ondernemingsvorm: het (meestal) voor Financiële Markt-partijen verrichten van voor deze doelgroep specifieke IT-gerelateerde werkzaamheden, alsook het voor hen opstellen én opmaken van divers informatiemateriaal waaronder websites, aankondigingen obligatie-uitgifte, informatiememoranda, (obligatie)voorwaarden en inschrijfformulieren, etc.

Per begin 2013 verrichten wij de voornoemde werkzaamheden graag in samenwerking met Financial Markets Conduct. De bij hun aanwezige kennis van product-specifieke wet en regelgeving wenden wij graag aan ter verificatie van de door ons opgestelde producties. Zo weten wij ons verzekerd van een, zij het door onze opdrachtgever, correcte en verantwoorde benadering van de investeerdersmarkt.