(Bank) beleggingsondernemingen en fondsbeheerders

 1. Aanvragen van een vergunning, uitbreiding of verklaring van geen bezwaar
 2. Uitvoeren quick scan compliance
 3. Advies bij uitvoering beleggingsbeleid
 4. Externe compliance officer en compliance ondersteuning
 5. Advies bij AFM en DNB vraagstukken
 6. Herzien procesbeschrijvingen en verplichte beleidsdocumenten
 7. Due Diligence bij take overs
 8. Interim management en sparring partner & klankboord directie
 9. Cultuurverandering en bewustzijn
 10. Advies bij klachten en geschillen

1. Aanvragen van een vergunning, uitbreiding of verklaring van geen bezwaar

Als financiële onderneming heeft u in de meeste gevallen een AFM of DNB vergunning nodig. Een vergunningaanvraag is vaak een langdurig en soms kostbaar traject. Het lijkt dan alsof de toezichthouder vooral prijs stelt op pakken met procedures en beschrijvingen. Al snel is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet.
Wij laten u zien, dat heldere en efficiënte procesbeschrijving ook vooral bedoeld is om u efficiënt en gecontroleerd uw bedrijf te kunnen uitoefenen. Daarbij proberen we natuurlijk overbodig jargon te vermijden en anders zodanig te beschrijven dat een ieder in uw organisatie begrijpt wat er bedoeld wordt.

Geen kant en klare vergunning
Bij ons koopt u dus geen kant en klare vergunning. U krijgt maatwerk tegen een aantrekkelijk tarief. Wij gaan verder dan alleen het opstellen van procedures, beschrijvingen en het invullen van de aanvraagformulieren van de toezichthouders. Wij zorgen er ook voor dat uw onderneming vanaf dag 1 bullet proof is: dus geen begeleiding tot aan de poort, maar ook een gedegen nazorg.

Wij combineren hierbij een juridische blik met een sterk cijfermatige invalshoek. Is uw bedrijfsmodel of verdienmodel wel toekomstbestendig? Wat is uw eigen vermogenspositie en de kwaliteit van uw eigen vermogen? Kortom, wij bekijken uw aanvraag kritisch en objectief. Wel zo prettig want ook de toezichthouder zal vragen stellen. Bovendien verscherpt het uw blik op uw eigen onderneming.

U zult onze betrokkenheid zelf ervaren. En daarbij opmerken dat wij u graag helpen de aanvraag zo snel en efficiënt mogelijk in te dienen.

Nog even samengevat: waarom FM Conduct?

 • Jarenlange ervaring met het aanvragen van vergunningen bij AFM en DNB. U kunt hierdoor kostbare tijd en moeite besparen. Waarom zelf doen als het makkelijker kan?
 • Toezichthoudende ervaring bij zowel AFM als DNB. Wij weten door welke bril de toezichthouder een aanvraag bekijkt.
 • Wij kennen ‘de weg’ binnen de AFM en DNB en hebben regelmatig contact met onze ‘oud’ collega’s.
 • Een meedenkende partner. Wij bekijken uw plannen door zowel een kritische als strategische blik: ook commercieel wel zo interessant voor u.
 • Elke aanvraag is anders. Daarom maatwerk, geen ‘standaard’ vergunningaanvraag die u even koopt.
 • Begeleiding verder dan tot aan de poort: blijvend voldoen aan de regels.

U bent altijd welkom om vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw plannen.

Na(aast) de vergunningaanvraag
Naast uw vergunningaanvraag zullen ook de bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen door de toezichthouder getoetst worden. Natuurlijk verzorgen wij dit graag voor u. Daarbij zullen we de betrokken personen ook, indien gewenst, voorbereiden op gesprekken met de toezichthouder. Zo kunnen verrassingen als gevolg van, bijvoorbeeld, ander woord- of taalgebruik vermeden kunnen worden.
En als u uw activiteiten verder wenst uit te breiden, dan assisteren wij u graag bij de uitbreiding van uw vergunning!

Nota bene
Voor veel aandeelhouders van financiële ondernemingen geldt dat De Nederlandsche Bank een verklaring van geen bezwaar dient te verstrekken. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Onze DNB achtergrond komt hierbij uitstekend van pas. Wij verzorgen niet alleen de benodigde documentatie en correspondentie maar kijken ook kritisch naar de financiële positie van de aanvragers. Dit voorkomt vervelende verrassingen tijden het aanvragen van de verklaringen. Wel zo handig.

2. Uitvoeren quick scan compliance

Als ondernemer en vakman is het prettig en belangrijk om te weten ‘waar u staat’ wat betreft compliance. Wat is de kwaliteit van de compliance organisatie? Heb ik iets belangrijks over het hoofd gezien?

Dit zijn zeer wezenlijke vragen waar u graag antwoord op heeft. Immers, uw vergunning vormt de basis voor de dienstverlening. De Quick Scan van FMConduct geeft u inzicht waar u staat wat betreft compliance. Wel zo prettig om te weten. Het doel van de scan is tweeledig: (1) de effectiviteit van de compliance Functie en (2) inzicht in hoeverre uw onderneming aan de belangrijkste regels voldoet. In overleg met u zal FMConduct een aantal specifieke onderwerpen inventariseren, welke onderdeel zijn van de Quick Scan.

Aangezien compliance maatwerk is, is ook de Quick Scan op uw organisatie toegesneden. Elke organisatie is uniek. Wij werken daarom ook niet volgens het ´copy paste´ principe. Wij kennen onze klanten. De Quick Scan vindt daarom ook bij u ter plekke plaats.

Na het uitvoeren van de Quick Scan stellen wij een rapport met bevindingen en aanbevelingen op. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook verder helpen eventuele tekortkomingen efficiënt en effectief te verhelpen.

3. Advies bij uitvoering beleggingsbeleid

Voor de meeste ondernemingen is een juiste uitvoering van het beleggingsbeleid één van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering. Immers, indien er (onbewust) van het beleid of de klantprofielen wordt afgeweken vergroot dit het risico op klachten en claims. En daarmee de kans op schade voor uw onderneming. Daarnaast zal de toezichthouder zich afvragen of u nog wel over een beheerste bedrijfsvoering beschikt. Voorkom problemen, benut kansen.

Voorkomen is beter dan genezen is hierop bij uitstek van toepassing. FMConduct beschikt over een ruime ervaring op dit gebied. Wij denken graag met u mee, ook over het benutten kansen. Door ons uitgebreide netwerk in de financiële sector zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op beleggingsbeleid.

4. Externe compliance officer en compliance ondersteuning

Veel financiële ondernemingen zijn verplicht om een onafhankelijke compliance functie binnen de organisatie te hebben. Dit hoeft niet perse één intern persoon te zijn, zolang de functie maar onafhankelijk kan worden uitgevoerd. Vaak is een full time compliance officer niet haalbaar waardoor het garanderen van de onafhankelijkheid kan worden belemmerd. Daarnaast treden er continu veranderingen in wet- en regelgeving op, waardoor aanpassingen binnen de organisatie en de organisatiebeschrijving noodzakelijk zijn. De tijd om deze door te voeren ontbreekt vaak. U richt zich daarnaast liever op de strategische kansen. Wij herkennen en begrijpen dit.

Wij nemen u graag de ‘compliance last’ uit handen. FMConduct biedt sinds 2006 onafhankelijke compliance diensten aan. Onderdeel van de dienstverlening is dat wij optreden als extern compliance officer voor een aantal gerenommeerde financiële ondernemingen. Deze rol vervullen wij op diverse wijzen, waarbij het individuele klantbelang voorop staat. Immers, het “ken uw klant” principe is ook voor ons essentieel. Voorop staat daarbij een vergroting van de efficiency en het voorkomen van additionele kosten.

Aan de hand van een op uw onderneming toegespitst compliance jaarplan stellen we een agenda op welke voldoet aan uw wensen. Onze activiteiten kunnen daarbij variëren van het actief uitvoeren van monitoring werkzaamheden tot het begeleiden van de compliance officer bij de invulling van de werkzaamheden.

Natuurlijk werkt FMConduct niet op afstand: veel werkzaamheden zullen bij u ter plekke worden uitgevoerd, zodat we ook voor uw organisatie herkenbaar kunnen zijn als vraagbaak.

5. Advies bij AFM en DNB vraagstukken

Als onderneming krijgt u regelmatig te maken met AFM en DNB vraagstukken. Denk hierbij aan:

Wij horen regelmatig dat de instellingen moeite hebben met deze vraagstukken. Wij hebben hier veel ervaring mee gezien onze AFM en DNB achtergrond. Graag nemen wij de gevolgen van bovenstaande vraagstukken met u door. Gezamenlijk bespreken wij dan wat de impact van het onderwerp voor uw organisatie en processen betekent. Wij kijken daarbij tevens hoe u zo effectief en efficiënt mogelijk aan de eisen of verzoeken van de toezichthouder kunt voldoen. Dat hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn.

Speciale aandacht verdienen de AFM leidraden. Het heeft geen nut om de inhoud van alle leidraden hier uitgebreid te behandelen. Dat zou alleen maar veel pagina’s met saaie stof opleveren. Dat willen we juist voorkomen.

Veel belangrijker is om na te gaan wat een specifieke leidraad voor invloed heeft op uw organisatie. Een leidraad geeft bijvoorbeeld aanbevelingen, handvatten of extra uitleg. Tevens kunnen er (gedrags-) richtlijnen aan de markt worden meegegeven. Het doel van een leidraad is een doelgroep te informeren of meer inzicht te geven over een onderwerp. In de regel heeft een leidraad niet de status van wet- en regelgeving.

U moet er echter wel rekening mee houden dat de AFM er van uit gaat dat marktpartijen zich tot het uiterste inspannen om aan de beleidsuitingen te voldoen. U moet dus een zeer goed verhaal richting de toezichthouder hebben om ervan af te wijken. ‘Comply or explain’, pas toe of leg uit. Wij kunnen u in beide gevallen van dienst zijn.

Compliance ziet vaak toe op de naleving van regels waar de AFM toezicht op houdt. De prudentiële regelgeving waar DNB toezicht op houdt is vaak ten onrechte een ondergeschoven kindje. Niet bij ons. Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening aan die betrekking hebben op prudentieel toezicht. U kunt hierbij onder andere denken aan:
1) Kapitaaltoereikendheid »
2) Geconsolideerd toezicht »
3) ICAAP »
4) Ondersteuning bij de DNB E-line rapportage »

1) Kapitaaltoereikendheid «
Een van de belangrijkste eisen in het toezicht op financiële ondernemingen is het voldoen aan kapitaal eisen. Problemen op kapitaalgebied kunnen leiden tot lange en kostbare trajecten met de toezichthouders. Hoe weet u met zekerheid of u voldoet aan de eisen? Waar moet u rekening mee houden en ziet u niet iets over het hoofd? Als er een (dreigend) kapitaaltekort is, is het verstandig om hier een professionele partij bij te betrekken. FMConduct heeft gezien haar DNB achtergrond ruime ervaring op dit gebied. Wat voor type financiële onderneming u ook bent, wij denken graag met u mee.

Wij helpen u verder alvast graag op weg: als u van DNB een zogenaamde ‘tekortenbrief’ krijgt, is van het van belang na te gaan of de brief en het kapitaaltekort aan de wettelijke vereisten voldoen. Met andere woorden, is uw eigen vermogen en/of toetsingsvermogen daadwerkelijk ontoereikend? Ook kan uw vermogenseis te hoog zijn: indien u als beleggingsonderneming of ICBE beheerder te maken heeft met de Vastekosteneis is, is het wellicht mogelijk dat u niet met alle variabele kosten rekening heeft gehouden waardoor uw vermogenseis lager komt te liggen en er misschien geen sprake meer is van een tekort. Wij zetten onze expertise graag voor u in.

2) Geconsolideerd toezicht «
Het toezicht op een ‘hoog’ niveau binnen financiële ondernemingen is een hot topic voor toezichthouders. Negatieve ervaringen van toezichthouders hebben geleid tot een verhoogde aandacht voor groepsmaatschappijen met een holding structuur. De kranten stonden er de laatste jaren vol mee…. DNB heeft zelfs een beleidsregel voor dit onderwerp opgesteld.

Wat betekent het voor u?
Indien er sprake is van geconsolideerd toezicht, is het van belang na te gaan of dit geconsolideerde toezicht terecht is. Met andere woorden, is er daadwerkelijk sprake van een financiële holding zoals gedefinieerd in de Beleidsregel reikwijdte geconsolideerd en solotoezicht op beleggingsondernemingen en kredietinstellingen Wft? Indien dit het geval is, wat zijn dan de gevolgen voor uw onderneming en het aan te houden kapitaal? Het antwoord op deze vragen is niet eenvoudig. FMConduct maakt het probleem inzichtelijk en denkt graag met u mee.

Indien u met een formeel tekort wordt geconfronteerd, neem dan vrijblijvend contact met ons om te bezien wat de mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat u weer aan de kapitaaleisen voldoet. Voor u is van belang om te weten dat een kapitaaltekort een toezichtantecedent oplevert waar u ook later (na oplossing van het tekort) hinder van kunt ondervinden. Wij kunnen u begeleiden wat betreft de rapportage en communicatie naar DNB.

3) ICAAP «
Als bank of (grote) beleggingsonderneming moet u een ICAAP hebben uitgevoerd waarbij de onderneming de relevante huidige en toekomstige materiële risico’s identificeert. Hierbij moet de onderneming aangeven welke beheersingsmaatregelen zijn of worden getroffen om de risico’s te mitigeren en welk extra kapitaal eventueel benodigd is als buffer voor de resterende risico’s. Al met al een gecompliceerd, kostbaar en zeer tijdrovende exercitie terwijl u zich liever bezig houdt met het benutten van kansen.

Wat kan FMConduct voor u betekenen?
Wij nemen u het ICAAP proces uit handen. Wij hanteren een integrale aanpak bij het ICAAP. Integraal houdt in dat wij vanuit verschillende invalshoeken uw ICAAP proces benaderen. Net zoals de toezichthouder dit doet en soms een stap verder. In onze aanpak is het ICAAP niet alleen het uiteindelijke doel. Om te komen tot het ICAAP betrekken wij diverse andere onderdelen van uw bedrijfsvoering. Het gaat daarbij vooral om ‘de weg er naar toe’. Op deze manier heeft het ICAAP meer waarde dan het alleen maar in opdracht van de toezichthouder opstellen ervan. Zodat u er écht iets aan heeft, en niet alleen om dat het moet. Graag wisselen wij met u van gedachten over onze geïntegreerde aanpak.

4) Ondersteuning bij de DNB E-line rapportage «
De meeste financiële ondernemingen die onder het toezicht van DNB staan, zijn verplicht periodieke E-line rapportages naar DNB te sturen. Dit betreft uitgebreide en gecompliceerde rapportages waar een fout snel is gemaakt. De DNB E-line rapportage vormt het sluitstuk van uw financiële administratie. En niet zomaar een sluitstuk. Wij kijken bij de E-line rapportage niet alleen terug, immers, e-line gaat over afgesloten periodes. Nee, wij kijken graag met u vóóruit. Dit raakt bijvoorbeeld fundamentele aspecten als uw verdienmodel. Gezien onze ervaring fungeren wij bij uitstek als een sparringpartner op dit gebied.

DNB baseert haar toezichtprioriteiten mede op de informatie die u aan DNB verstrekt via de E-line rapportage. Het niet tijdig of niet juist rapporteren aan DNB kan u toezichtantecedenten opleveren. DNB kan hier zelfs boetes voor opleggen. Van vrijblijvendheid is dus geen sprake: de rapportages kennen wettelijke grondslagen. Vandaar dat het zeer belangrijk is dat u ervan uit kunt gaan dat de E-line rapportage juist, tijdig en volledig is. FMConduct adviseert u graag over het verkrijgen van meer zekerheid voor een betrouwbare rapportage.

Uit DNB onderzoek naar de betrouwbaarheid van de liquiditeit- en solvabiliteit rapportages van banken bleek dat de rapportages fouten bevatten. Geen van de onderzochte banken heeft alles juist gedaan. Gezien onze DNB achtergrond en ervaring met E-line rapportages vertellen wij u graag meer over een adequate inbedding van het rapportageproces in uw organisatie. Wij kijken daarbij niet alleen naar de juistheid van de rapportage maar ook naar de totstandkoming van het proces zoals de management accounting procedures die u hanteert. Immers, ‘rubbish in, rubbish out’.

Bent u beheerder van een beleggingsinstelling? Dan is het onderstaande voor u van belang.

Als beheerder van een beleggingsinstelling dient u op grond van artikel 121 BGfo een verklaring af te geven dat u beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering die voldoet aan bepaalde wettelijke eisen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het beheersen van bedrijfsprocessen en diverse risico’s. De bedrijfsvoering van uw beleggingsinstelling dient verder effectief en overeenkomstig de beschrijving te functioneren.

Aangezien de verklaring – ook wel in control statement genoemd – onderdeel uitmaakt van het jaarverslag van uw beleggingsinstelling(en), is het van belang dat u deze verklaring kunt onderbouwen. De AFM wijst erop dat zij uit de onderbouwing van de in control statement moet kunnen afleiden wat het proces is achter de in control statement en waarom de beheerder vindt dat de beleggingsinstelling in control is.

Voor een review of vragen over de onderbouwing van het in control statement kunt altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met de onderbouwing van het in control statement. Zowel aan de uitvoerende kant als aan de controlerende kant.

6. Herzien procesbeschrijvingen en verplichte beleidsdocumenten

Actuele en volledige procesbeschrijvingen vormen bij uitstek het middel om vast te stellen of u beschikt over een beheerste en integere bedrijfsvoering. De toezichthouders kijken ook op deze manier naar uw onderneming. Belangrijke – verplichte - thema’s voor de AFM en DNB op dit gebeid zijn:

 • Beheerst Beloningsbeleid
 • Beleid Belangenconflicten/integere bedrijfsvoering
 • Uitbestedingsbeleid
 • Orderuitvoeringsbeleid

Het beschikken actuele procesbeschrijvingen en beleidsdocumenten is vaak een lastige en tijdrovende bezigheid. Terwijl u zich juist wilt richten op de business en uw klanten. Die staan bij u centraal. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u om u van dienst te zijn op dit punt. Wij zorgen ervoor dat u AFM en DNB proof bent: wel zo prettig, dan kunt u zicht richten waar u goed in bent: het optimaal bedienen van uw klanten en het besturen van uw onderneming.

 • Beheerst Beloningsbeleid
Wij zijn een financiële onderneming. Wat zijn de eisen voor ons met betrekking tot een beheerst beloningsbeleid en wat kan FMConduct voor ons betekenen op dit gebied?

Allereerst willen wij benadrukken dat zowel AFM als DNB veel waarde hecht aan een beheerst beloningsbeleid. Gezien het politieke en maatschappelijke debat over beloningen in de financiële sector streven beide toezichthouders naar een goede borging van een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen en naleving van de wettelijke vereisten op dit gebied.

Het antwoord op de vraag hangt af van het type financiële onderneming dat u bent. Grofweg geldt het volgende:

 1. Indien u een kredietinstelling, verzekeraar, premie-pensioeninstelling, clearinginstelling of een entiteit voor risico-acceptatie bent, dan gelden onder andere de eisen uit de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 (de Regeling). Deze is opgesteld in lijn met een aantal internationaal overeengekomen principes en standaarden voor een beheerst beloningsbeleid. Als het goed is bent u door DNB al over geïnformeerd over de Regeling en wellicht hebt u zelfs uw beloningsbeleid aan DNB moeten voorleggen aangezien de Regeling al enige tijd van kracht is. Pensioenfondsen vallen niet onder de toepassing van de Regeling, maar onder de DNB/AFM Principes voor beheerst beloningsbeleid.

  Indien u nog geen beloningsbeleid heeft, kan FMConduct dit voor u opstellen. Tevens kunnen wij uw huidige beleid reviewen en als interne toezichthouder functioneren. Op grond van de Regeling is deze toezichthouder verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid. Verder moet hij er voor zorgen dat er een onafhankelijke interne beoordeling plaatsvindt om de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid te toetsen op naleving van het beleid en de procedures voor de beloning die de interne toezichthouder heeft aangenomen. Wij kunnen deze rol voor u vervullen.

 2. Voor beleggingsondernemingen geldt in principe hetzelfde als onder 1 met dien verstande dat bepaalde beleggingsondernemingen eerder een beroep op het ‘proportionaliteitsbeginsel’ kunnen doen. De bestaande verschillen tussen financiële ondernemingen vereisen namelijk een proportionele toepassing van de beginselen voor een beheerst beloningsbeleid die in de Regeling zijn opgenomen. In het bijzonder voor beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 62a, tweede lid van het Besluit prudentiële regels Wft, is het voorstelbaar dat zij de beginselen voor een beheerst beloningsbeleid op een simpeler of minder verstrekkende manier kunnen invullen dan een omvangrijke en complexe financiële onderneming.

 3. Voor overige financiële ondernemingen is vooral het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft van belang. Hierin is onder andere bepaald dat de onderneming het beleid met betrekking tot beloningen schriftelijk vastlegt, implementeert en in stand houdt. Het beleid is afgestemd op de omvang en organisatie van de financiële onderneming en aan de aard, omvang en complexiteit van haar bedrijf.

7. Due Diligence bij take overs

De markt voor vermogensbeheerders is de laatste jaren sterk in beweging. Niet in de laatste plaats door toenemende kosten en verdienmodellen die onder druk staan. Het hebben van voldoende schaalgrootte en een houdbaar verdienmodel zijn twee belangrijke ingrediënten om uw onderneming toekomstbestendig te maken. Wij begrijpen de noodzaak om strategische keuzes te maken. Door haar achtergrond kan FMConduct u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Wij staan regelmatig in contact met beheerders die op zoek zijn naar diverse vormen van samenwerking. Ook begeleiden wij beheerders bij het doen van due diligence bij verschillende vormen van samenwerking of overnames. Onze expertise op het gebied van compliance komt hierbij uitstekend van pas. Niet in de laatste plaats omdat de toezichthouders ook hun goedkeuring zullen moeten geven. Denk aan de verklaring van geen bezwaar van DNB indien er sprake is van kapitaal/zeggenschapsbelangen van 10% of meer. Laat u terzijde staan door een onafhankelijke expert. Door FMConduct.

8. Interim management en sparring partner & klankboord directie

FMConduct is bij een aantal ondernemingen betrokken als sparring partner van de directie. Vaak is het prettig om met een onafhankelijk vakgenoot bepaalde strategische ontwikkelingen en beslissingen door te spreken. Doordat wij ‘dicht op het vuur’ zitten, zijn wij op de hoogte van de meest recente kansen en ontwikkelingen in de markt. Regelmatig worden wij benaderd met vragen over bijvoorbeeld houdbare verdienmodellen of het aangaan van strategische allianties. FMConduct bespreekt graag de impact van zulke belangrijke strategische vraagstukken met u.

Heeft u bepaalde benodigde kennis tijdelijk niet in huis of wilt zich echt concentreren op uw business? Dan is onze ad interim dienstverlening interessant voor u. Wij bieden diverse ad interim mogelijkheden op compliance en finance aan. U moet hierbij denken aan:

 • Ad interim manager en gerelateerde functies
 • Ad interim compliance officers
 • Ondersteuning van uw compliance- en IAD afdeling
 • Ondersteuning van uw management en financial accounting
 • Specifieke overeengekomen werkzaamheden als voorbereiding jaarrekeningcontrole en opstellen balansdossier

9. Cultuurverandering en bewustzijn

De laatste jaren verschuift het toezicht van AFM en DNB meer naar de ´soft controls´. Met andere woorden: is de onderneming zich bewust zijn van de invloed van het gedrag en de cultuur binnen de onderneming op de kwaliteit van de besluitvorming, dienstverlening en bedrijfsvoering? Dit klinkt nog als iets wat niet concreet is en ver weg staat van de meeste ondernemingen. De waarheid is echter anders.

Een aantal financiële instellingen was de afgelopen paar jaar passief dan wel actief betrokken bij schandalen waarin corruptie in enige vorm een rol speelde (in de vorm van omkoping en/of belangenverstrengeling). Naar aanleiding van dit soort incidenten verwachten toezichthouders het volgende:

 • De onderneming verricht een systematische risicoanalyse van integriteitsrisico’s, met aandacht voor omkoping en belangenverstrengeling;
 • Er zijn adequate procedures en maatregelen het risico voor derden uit hoofde van overeenkomsten, afspraken e.d. actief te beheersen;
 • De onderneming verricht een cliëntenonderzoek, beschikt over een risicoclassificatie, monitort transacties etc.

FMConduct begeleidt ondernemingen om ervoor te zorgen dat bovenstaande onderdelen in de organisatie worden geïmplementeerd. Het creëren van de juiste cultuur en bewustzijn vormen daar onderdeel van.

10. Advies bij klachten en geschillen

U wilt u clienten zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is over de verleende diensten. Dit kan zo ver gaan dat de cliënt een vergoeding wil voor eventuele geleden schade. De schadebepaling is vaak een lastig en gevoelig onderwerp. Een onafhankelijke beoordeling kan dan vaak verhelderend werken. Wij kijken onafhankelijk naar ingediende claims. Wij zijn niet gebaad bij lange juridische procedures en zullen dit dan ook niet adviseren als het niet nodig is. Wel zo goed voor uw portemonnee.